யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு வேலைவாய்ப்பு!

0

வேலைவாய்ப்பு: உதவி பதிவாளர் – யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகம்………

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகத்தில் உதவிப் பதிவாளர், கால்நடை உதவியாளர், தச்சர் ஆகிய பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவு திகதி 2016-10-31

yarl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *